Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

zapalenieosierdzia
zapalenieosierdzia
1060 2ee3 500
Reposted fromdreptak dreptak viahogwarts hogwarts
zapalenieosierdzia
1060 2ee3 500
Reposted fromdreptak dreptak viahogwarts hogwarts
zapalenieosierdzia
1060 2ee3 500
Reposted fromdreptak dreptak viahogwarts hogwarts
zapalenieosierdzia
Moja ukochana zachorowała. Stała się nerwowa ze względu na problemy w pracy, życie osobiste, niepowodzenia i dzieci. Schudła 15 kg i ważyła zaledwie 45 kg. Wyglądała na wychudzoną i bez końca płakała. Daleko jej było do szczęśliwej kobiety. Cierpiała na uporczywe bóle głowy, bóle serca, bóle nerwowe w plecach i żebrach. Nie mogła spać, zasypiała dopiero nad ranem i cały dzień czuła się zmęczona. Nasz związek stanął pod znakiem zapytania. Jej uroda gdzieś uleciała pozostawiając ją w samotności. Sińce pod oczami pogłębiały się, jej głowa się trzęsła, a ona sama przestała o siebie dbać. Odrzucała propozycje filmowe, nie przyjmowała żadnej roli. Straciłem nadzieję i zacząłem się zastanawiać nad separacją… Ale wtedy zadecydowałem się działać. Przecież miałem najpiękniejszą kobietę na świecie. Piękność, do której wzdycha połowa mężczyzn i kobiet na ziemi, a ja byłem tym, który ma przywilej zasypiać u jej boku i ja przytulać. Zacząłem ją zasypywać kwiatami, pocałunkami, komplementami. Zaskakiwałem w każdej minucie. Dawałem prezenty I żyłem dla niej. Publicznie się wypowiadałem jedynie o niej. Skupiłem się wyłącznie na niej. Chwaliłem przed nią samą, a także przed przyjaciółmi. Nie uwierzycie, lecz ona rozkwitła. Poczuła się lepiej. Przybrała na wadze, jej nerwowość stała się przeszłością, a ona sama pokochała mnie mocniej niż kiedykolwiek. Nie miałem pojęcia, że może kochać aż tak mocno.
I wtedy zrozumiałem ważną rzecz: kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeśli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim.
— Brad Pitt
zapalenieosierdzia
Once, Picasso was asked what his paintings meant. He said, “Do you ever know what the birds are singing? You don’t. But you listen to them anyway.” So, sometimes with art, it is important just to look
Reposted frompeper peper viafenoloftaleina fenoloftaleina
zapalenieosierdzia
1345 66a5
zapalenieosierdzia
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viaulotnosc ulotnosc
zapalenieosierdzia
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viaulotnosc ulotnosc
zapalenieosierdzia
7145 e5f5
Reposted fromjuliancarax juliancarax viaulotnosc ulotnosc
zapalenieosierdzia
zapalenieosierdzia
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viajestdobrze jestdobrze
0702 0e8c 500

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack viaillumination illumination
zapalenieosierdzia
4515 f18d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaillumination illumination
zapalenieosierdzia
4556 57ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaillumination illumination
zapalenieosierdzia
zapalenieosierdzia
7038 1320
Reposted frommistic mistic viaikari ikari
zapalenieosierdzia
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viasofever sofever
3604 06bc
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairmelin irmelin
1510 f821 500
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl